Київ / Суми
Інтернет без обмежень

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ
(загальні умови надання послуг Інтернету)

 1. Визначення термінів

  • Виконавець – суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа Череда Григорій Васильович та всі його cтруктурні підрозділи.

  • Користувач – юридична або фізична особа, яка користується послугами Інтернету на підставі укладеного з Виконавцем договору.

  • Інтернет – глобальна комп’ютерна мережа, яка забезпечує передачу та прийом інформації між налагодженими належним чином комп’ютерами та комп’ютерними системами фізичних та юридичних осіб.

  • Власна мережа користувача – це усі мережні ресурси користувача, починаючи з точки підключення його до Інтернету.

  • Електронні повідомлення – це повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів обміну інформацією.

  • Конференції – це групи новин, форуми, електронні списки розсилання та інші електронні повідомлення, що можуть переглядатися одночасно декількома користувачами.

  • Інформація – знаки, сигнали, письмовий текст, зображення та звуки або повідомлення будь-якого роду, що приймаються комп’ютерним обладнанням Користувача із мережі Інтернет і відповідають стандартам мережі Інтернет (RFC).

 2. Основні положення

  • Згода щодо дотримання наведених нижче правил на протязі усього строку користування послугами Інтернету є обов'язковою умовою надання послуг Виконавцем.

  • У випадку одержання скарг про порушення цих правил від інших користувачів мережі, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про обмеження, призупинення або припинення надання послуг доступу до Інтернету для Користувача, що порушив Правила. Виконавець залишає за собою право проводити такі обмеження, призупинення або припинення послуг доступу без попереднього попередження Користувача.

  • Загальноприйняті норми роботи в Інтернеті спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів.

  • Правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет (від поштової скриньки до каналу зв'язку) визначають власники цих ресурсів і тільки вони.

  • З одного підключення надається доступ до мережі Інтернет на один мережевий пристрій (одна MAC-адреса).

 3. Обмеження на інформаційний шум (спам)

  • Не допускається масове розсилання електронних повідомлень без попереднього узгодження з одержувачами. Масовим розсиланням вважається як розсилання великій кількості одержувачів, так і періодичне розсилання одному одержувачу.

  • Розсилання вважається погодженим, якщо:

   • одержувач виявив явну недвозначну згоду отримувати даний вид інформації;

   • перевірена ідентичність одержувача при вираженні цієї згоди;

   • дотримуються умови, що зазначені одержувачем при вираженні цієї згоди (обмеження на частоту, обсяг, стиль викладу, застосовувану лексику та ін.);

   • пізніше не було виражене його небажання отримувати таку інформацію.

  • Користувачу рекомендується не допускати:

   • розсилання, що не дотримує вимог п/п 3.2;

   • розсилання на адресу, що розміщена у мережних ресурсах (на WWW-сторінці, у повідомленні конференцій і таке інше) і не супроводжується явним дозволом слати на нього інформацію даного характеру;

   • розсилання на адресу, що введена у WWW-формі, зазначена в електронному повідомленні чи задана іншим способом і не підтверджена попереднім запитом власника адреси на отримання такої інформації;

   • неузгоджене відправлення одержувачу електронних повідомлень обсягом більше 10 КБ чи таких, що мають вкладені файли;

   • неузгоджене розсилання електронних повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, а також повідомлень, що містять грубі або образливі вирази;

   • розміщення у будь-якій конференції повідомлень, що не відповідають тематиці даної конференції;

   • розміщення у будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами цієї конференції або їх розміщення було попередньо погоджено з власниками чи адміністраторами цієї конференції;

   • розміщення у будь-якій конференції повідомлень, що містять вкладені файли, крім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами цієї конференції або таке розміщення було попередньо погоджено з власниками чи адміністраторами цієї конференції;

   • розсилання інформації одержувачам, що висловили раніше явне небажання отримувати таку інформацію;

   • використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і таке інше) як контактні координати при здійсненні кожного з вищеописаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були зроблені ці дії.

  • У разі отримання Виконавцем скарги від одержувача електронного повідомлення, що не відповідає вимогам п/п 3.3, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про обмеження або призупинення надання послуг доступу до Інтернету для Користувача. У разі отримання Виконавцем декількох скаргвід різних одержувачів на протязі одного місяця, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про припинення надання послуг Користувачеві.

 4. Розміщення та розповсюдження окремих видів інформації

  • Забороняється розташовувати на серверах мережі (WWW-сторінки, FTP-сервери, поштові скриньки і таке інше) або пересилати по мережі:

   • будь-яку інформацію, що суперечить діючому законодавству України або міжнародному законодавству;

   • інформацію, що порушує авторські права або права і свободу особи;

   • інформацію порнографічної спрямованості;

   • свідомо недостовірну інформацію (окрім художніх творів).

 5. Заборона несанкціонованого доступу і мережних атак

  • Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернету, чи участь у мережних атаках і мережному зломі, за винятком випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника чи адміністратора цього ресурсу.

  • Заборонено:

   • використання проти комп'ютерів або обладнання Інтернету, засобів, що спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Інтернету;

   • використання проти комп'ютерів або обладнання Інтернету, засобів, що дозволяють нелегально одержувати доступ на такому комп'ютері чи обладнанні, а також наступне використання такого доступу, знищення і модифікація програмного забезпечення чи інформації, що не належать користувачу;

   • передача комп'ютерам чи обладнанню Інтернету безглуздої чи марної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери чи обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язку мереж і доступності окремих її елементів;

   • будь-які запити або серії запитів до загальнодоступних ресурсів, що потенційно можуть привести до виходу ресурсу з ладу, одержанню несанкціонованого доступу до ресурсу, одержанню будь-якої інформації, що не призначена для загального доступу;

   • спроби запитів до будь-яких ресурсів, що не призначені для загального користування, є службовими або свідомо недіючим;

   • фальсифікація своєї IP-адреси, а також інших адрес, що ідентифікують з'єднання по відповідним протоколам, при передачі інформації в Інтернет;

   • фальсифікація контактної інформації про користувача, що пред’являється власникам чи адміністраторам ресурсів Інтернету;

   • використання псевдонімів і анонімність, крім випадків, коли правила користування відповідними ресурсами Інтернету дозволяють (не забороняють) анонімність при їхньому використанні;

   • сканування портів комп'ютерів чи устаткування Інтернету.

  • Використання ресурсів Інтернету (каналів передачі інформації, серверів і наданих ними сервісів та інформації, одержуваної з їхньою допомогою) повинне відбуватися відповідно до загальнодоступних норм використання цих ресурсів.

 6. Дотримання правил, що встановлені власниками ресурсів Інтернету

  • Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Інтернету може встановлювати для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Відсутність явних опублікованих правил використання ресурсів означає, що їх використання припустиме відповідно до правил і норм, що визначені технологією (технічними умовами і протоколами) їхнього використання.

  • Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

 7. Неприпустимість фальсифікації

  • Користувач повинен вжити заходів щодо запобігання використання ресурсів Інтернету третіми особами від його імені (забезпечити збереження паролів та інших кодів авторизованого доступу).

  • У випадку, якщо від користувача вимагається надання інформації, що ідентифікує його і засоби доступу до Інтернету, які ним використовуються, користувачеві забороняється:

   • використання ідентифікаційної інформації (імен, адрес, телефонів і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання;

   • фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, що використовуються в інших мережних протоколах, при передачі інформації через Інтернет.

   • Використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних повідомлень, а також відсилання повідомлень від імені поштових роботів і поштових систем, крім повідомлень про хід доставки повідомлень.

   • Підробка будь-якого поля заголовка електронного повідомлення.

 8. Налагодження власних ресурсів

  • Робота в Інтернеті створює потенційну можливість використання мережних ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. Оскільки ступінь сумлінності такого використання залежить як від третіх осіб, так і від самого користувача, користувач зобов'язаний ужити належних заходів щодо налагодження власних мережних ресурсів з метою запобігання небажаного використання цих ресурсів третіми особами. Користувач також має оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.

  • Під час користування послугою Інтернет діє правило: одному обліковому запису (login) абонента відповідає одна MAC-адреса. У випадку зміни кінцевого обладнання абонент повинен повідомити про це компанію, зателефонувавши до відділу підтримки.
   Безкоштовна зміна MAC-адреси можлива не частіше одного разу на тиждень.

  • При налагодженні власних ресурсів, Користувач має дотримуватися відповідних стандартів Інтернету (RFC) а також наступних умов:

   • ретрансляція електронної пошти має відбуватися лише для вхідної і вихідної пошти користувача;

   • сервіс електронної пошти має приймати повідомлення на адресу Postmaster для усіх доменів користувача;

   • використовувати Послуги для власних потреб без права перепродажу Послуг іншим особам;

   • вільне розміщення статей у конференціях має бути обмежено лише для власної мережі користувача;

   • можливість використання серверів, що транслюють адреси або ретранслюють запити користувача, шлюзів або інших внутрішніх сервісів користувача має бути обмежена власною мережею користувача;

   • широкомовні адреси власної мережі користувача мають бути недоступні з Інтернету;

   • електронні списки розсилання, що підтримуються користувачем, мають складатися на основі явного бажання одержувача підписатися на цей список, повинні гарантувати вільне вилучення адреси одержувача зі списку а також мають проводити перевірку ідентичності одержувача.

     

  Наші

  контакти:

(0542)650-000 Багатоканальний 095 368-08-68 Vodafone 068 634-87-38 Kyivstar
068 634-87-38 Telegram 068 634-87-38 Viber