Київ та Дніпро / Суми
Інтернет без обмежень

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ на телефонію

Тарифи на додаткові послуги

  1. Тарифи розраховані без врахування податку на додану вартість (ПДВ), який стягується додатково відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
  2. Тарифи розповсюджується на всі категорії споживачів.
  Розділ 1. Додаткові послуги цифрової АТС  
Види послуг Вартість (грн) без ПДВ
1 Скорочений набір номеру 2,50
2 Захист телефонної лінії паролем від стороннього підключення 2,50
3 З'єднання без набору номера
2,50
4
Повідомлення про надходження нового виклику  2,50 
5
Конференц - зв`язок 2,50
6
Переадресування вхідного виклику:
- при відсутності відповіді
- при зайнятості
- миттєва
2,50
7 Перенаправлення викликів під час розмови 2,50 
8  Паралельний виклик (одночасна подача сигналів виклику на дві окремі лінії, які відносяться до одного і того ж абонента (наприклад, фіксована лінія в телефонній мережі загального користування та номер терміналу рухомого зв'язку) 2,50
 
9  Тимчасова заборона вхідного зв`язку  2,50
10 Визначення номеру телефону абонента, що викликає (АВН)  
  м. Київ та Київська обл. 9,00 
  м. Суми та Сумська обл. 3,00 
  Послуга Визначення номеру телефону абонента, що викликає (АВН) надається абоненту, який має телефонний апарат чи приставку з автоматичним визначенням номера (АВН), які мають сертифікат відповідності 
11  Тоновий набір номеру  0,833
12  Пакет додаткових послуг (в пакеті додаткових послуг надається можливість користування додатковими послугами, які наведені в п.1 -п.11тарифів на додаткові послуги цифрової АТС) 10,00
13 Лінійний пошук (послуга має три варіанти підключення серед яких абонент робіть вибір за своїм бажанням):

    1. полсідовний пошук
    2. послідовний пошук з використанням резервної лінії "остання надія"
    3. однорідний пошук дзвінкі
8,00
14 Переключення вхідного виклику між без номерними лініями в багатоканальному телефоні з використанням скороченого набору номеру (абонент має можливість проводити переключення самостійно на без номерну лінію, якій присвоєно скорочений номер або на будь який інший телефон) 2,50
 
15 Пакет "Багатоканальний телефон" (в пакеті послуг надається можливість користування додатковими послугами цифрової АТС, які наведені в п.2., п.11., п.13 та п. 14 тарифів на додаткові послуги цифрової АТС)  10,00
16 Пакет додаткових послуг "Загальний" (в пакеті додаткових послуг надається можливість користування додатковими послугами цифрової АТС, які наведені в п.2 - п.11 та всі послуги, що включені в пакет "Багатоканальний телефон"   п.16.  тарифів на додаткові послуги цифрової АТС) 12,50
 
17 Пакет "Віртуальна міні АТС" (в цьому пакеті послуг надається можливість користування додатковими послугами цифрової АТС, які наведені в п.2., п.11 та п.13 тарифів на додаткові послуги місцевого телефонного електрозв'язку та інші послуги.
17.1 В цьому пакеті надаються також послуги :
-         організація замкнутої групи телефонів між телефонами внутрішнього телефонного зв'язку та основним телефоном абонента
-         надання основному телефону абонента скороченого телефонного номеру
-         проведення вихідних дзвінків на телефонну мережу загального користування (ТМЗК) з телефонів замкнутої групи. При цьому тарифікація цих дзвінків (нарахування за міські, міжміські та міжнародні розмови) проводиться , як за дзвінки з основного телефону абонента
10,00 
18
 Користування серійним номером (за кожен номер) 8,00
19 Послуга <Міні АТС> (м. Київ та Київська обл..)
В склад послуги входить два телефони внутрішнього зв'язку. Послуга надається юридичним особам, фізичним особам - підприємцям та фізичним особам ( при встановленні телефонів не в жилому приміщенні)
100,00
20 Розширення телекомунікаційної послуги <Міні АТС> з підключенням одного додаткового внутрішнього телефону (м. Київ та Київська обл.) 50,00
21 Абонентна плата, з почасовою оплатою місцевих розмов, за користування телефонним апаратом внутрішнього зв'язку при замовленні послуги <Міні АТС> (м. Київ та Київська обл.).
Примітка: У рахунок абонентної плати надається 36 000 нетарифікованих секунд для юридичних осіб при почасовій оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
17,66
22 Заборона визначення номера телефону при вихідних викликах (АнтиАВН) 10,00
23 "Віддалене керування"
З будь якого телефону з тоновим набором абонент має можливість виконати активізацію(де активізацію) послуги переадресування вхідних викликів та послуги захист лінії паролем
2,50
24  Виклик абонента за замовленням (побудка, нагадування) 2,50
25  Підключення послуги "Чорно - білий список" 2,50
26  Послуга автовідповідач (за включення на одному телефоні) 20,00
27 Послуга радіодоступу (використовується при наданні послуг в м. Києві та Київській області) 30,00
                                                                                                                                                                                    Chereda.net 
Розділ 2. Додаткові послуги місцевого зв'язку
Види послуг Вартість (грн) без ПДВ
1 Зміна номера телефону за заявою абонента   
для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (при встановленні телефону не в їх житлових приміщеннях) та фізичних осіб - підприємців 100,00
для фізичних осіб телефони яких встановлені в їх житлових приміщеннях  50,00
2 Зміна категорії АВН за заявою абонента (всі категорії споживачів)  10,00
3 Внесення змін до Договору або переоформлення Договору про надання послуг електрозв'язку при зміні прізвища абонента або назви (найменування) юридичної особи, що залишились у своїх телефонізованих приміщеннях ( за кожен телефон, лінію безпосереднього зв’язку або інші засоби зв’язку)  30,00
4
Переоформлення договору (за кожний телефонний апарат або інші засоби зв'язку) на користування телефоном, який залишився у телефонізованому приміщенні, з юридичної особи на іншу юридичну особу при умові відсутності необхідності в виконанні будь яких додаткових робіт (прокладання кабелю, програмування АТС, підключення телефонів, заміна кабельної проводки та інше).
Примітка: Переоформлення договору на користування телефоном фізичним особам, при встановленні телефону в не жилому приміщенні, проводити за тарифами, як для юридичних осіб.

50,00 або

договірна ціна

5
Переоформлення договору на користування телефоном на орендаря (юридичну особу) телефонізованого приміщення (за кожен телефон або інші засоби зв'язку) 40,00
6
Надання інформації про проведенні міських розмов при погодинному обліку розмов за проханням абонента (за розрахунковий період) :
6.1

При підготовці даних в електронному вигляді (засобами електронної пошти або копіюванням на абонентський пристрій в абонентському відділі): (вартість послуги розрахована без вартості носія).

7,50

6.2  При підготовці даних на папері (за одну розмову) 0,05
6.3

При підготовці даних в електронному вигляді вхідних дзвінків (засобами електронної пошти)  вартість формування звіту про отримані вхідні дзвінки на телефонний номер для усіх категорій споживачів ( м. Київ та Київська обл.). В вартість формування звіту входить підготовка та видача інформації про отримані абонентом вхідні дзвінки за період не більше одного календарного місяця. 

100,00

7  Вилучення абонента зі списку абонентів довідково - інформаційної служби (" 09 ") або включення за його заявою (за кожен номер) 9,14
8 Вибір номеру: 
8.1 За бажанням абонента 133,33
8.2 "Золотий номер" (номер, в якому більша частина цифр повторюється) 800,00
7-ми значні номери
шаблон        наприклад
ххх-АА-АА      467-11-11
ххх-АВ-АВ      467-60-60
АВС-х-АВС     467-2-467
6-ти значні номери
    шаблон        наприклад
ххх-ААА          666-777
  хх-АВ-АВ       66-20-20
АВ-хх-АВ        66-20-6
9  Виявлення за заявою абонента, номера телефону абонента, що викликає 5,00
10 Підключення обладнання охоронної сигналізації до лінії діючого телефону (спільний наказ МВС і Держкомзв'язку від 12.07.2004 року ? 794/151, зареєстрований в Мін'юсті 05.08.2004 року за ? 975/9574) Плата стягується з підрозділів Державної служби охорони при МВС України, за кожного абонента.  70,00
11 Щомісячна абонентна плата за кожний підключений пристрій охоронної сигналізації (на кросі АТС), за кожного абонента . Плата справляється з підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ за кожного абонента  7,50
12 За включення телефону після виключення його за невнесення плати та тимчасове виключення телефону на прохання абонента за умов внесення абонентної плати за весь період відключення 5,40
13 Абонентна плата за користування телефоном, який включений в АТС міста, райцентру і знаходиться в сільській місцевості або поза межами населеного пункту в зоні дії іншої АТС, понад абонентну і по кілометрову плату (послуга не надається в багатоквартирному секторі.

12,50 або договірна ціна

14 Плата за обслуговування приватної кабельної абонентської лінії :   
14.1 м. Київ 5,00
14.2   У приватному секторі (незалежно від довжини абонентської лінії)   
м. Київ 15,00
м. Суми  
 
 14.3 В сільській місцевості, селищах міського типу, в містах включаючи райцентри (за 1 км)
Київська обл.
 20,00
Сумська обл.  
15 Плата за обслуговування приватної абонентської лінії   
15.1 телефонний кабель ТПП 10х2х0,32/0,4/ (незалежно від місця проходження та довжини кабелю) 20,00
15.2 телефонний кабель ТПП 20х2х0,32/0,4/ (незалежно від місця проходження та довжини кабелю) 40,00
15.3 телефонний кабель ТПП 50х2х0,32/0,4/ (незалежно від місця проходження та довжини кабелю) 60,00
15.4 телефонний кабель ТПП 100х2х0,32/0,4/ (незалежно від місця проходження та довжини кабелю) 80,00
                                                                                                                                                                                       Chereda.net
Розділ 3. Супутні послуги
Види послуг Вартість (грн) без ПДВ
1 Встановлення розетки:  
1.1 - однієї основної 50,00
1.2 - кожної додаткової 50,00
2 Заміна (підключення) телефонного апарату у абонента 50,00
3 Заміна стандартного лінійного шнура на подовжений
50,00
4
Виклик електромонтера для виявлення пошкодження у телефонному апараті та в проводці  200,00
5
Виклик електромонтера на призначений абонентом час для виконання ремонтних робіт і виявлення пошкоджень у телефонному апараті та проводці 300,00
6
Ремонт проводки в приміщенні абонента (без заміни проводки) 50,00
7
Переустановлення телефонного апарата в одній кімнаті, квартирі
7.1 для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (при встановленні телефону не в їх житлових приміщеннях) та фізичних осіб - підприємців 50,00
7.2 для фізичних осіб телефони яких встановлені в їх житлових приміщеннях 50,00
8 Відновлення кімнатної проводки за заявою абонента
8.1 Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (при встановленні телефону не в їх житлових приміщеннях) та фізичних осіб - підприємців 50,00
8.2  Для фізичних осіб телефони яких встановлені в їх житлових приміщеннях 50,00

Примітка Тариф ст.1-8 розраховано без вартості матеріалів

9  Видача ескізу 1 км (повного чи неповного) телефонної каналізації для телефонізації нових об'єктів 20,00
10 Підготовка, видача та продовження технічних умов телефонізації об'єктів
м. Київ та Київська обл. 200,00
м. Суми та Сумська обл.  30,00
11 Погодження проектів телефонізації об'єктів 0,00
12 Виконання вимірів електричних параметрів ліній зв'язку (прямого зв`язку) за замовленням (за заявою, за одну пару) : Договірна ціна
13 Кросувальні роботи для з'єднання однієї пари проводів (за одне кросування)  33,33
14 Надання в користування пари магістрального кабелю для організації абонентської лінії (за місяць) Договірна ціна
15 Надання в користування пари розподільчого кабелю для організації абонентської лінії (за місяць) Договірна ціна
16 Організація з'єднання при наданні в користування пари магістрального кабелю для організації абонентської лінії (одноразово) Договірна ціна
17 Організація з'єднання при наданні в користування пари розподільного кабелю для організації абонентської лінії (одноразово) Договірна ціна
18 Оренда обладнання ( шлюз), при підключенні абоненту телефонів за технологією ІР ( не залежно від модифікації та кількості наявних портів Ethernet).  Договірна ціна
19  Оренда обладнання ( Hub ), при підключенні абоненту телефонів за технологією ІР ( не залежно від модифікації та кількості наявних портів Ethernet).  Договірна ціна
                                                                                                                                                                                     Chereda.net
Розділ 4. Додаткові послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку
Види послуг Вартість (грн) без ПДВ
1 Надання інформації про проведенні міжміські та міжнародні розмови розмови при погодинному обліку розмов за проханням абонента (за розрахунковий період) :
1.1 При підготовці даних в електронному вигляді (на дискеті або засобами електронної пошти): (вартість послуги розрахована без вартості магнітного носія). 7,50
1.2 При підготовці даних на папері (за одну розмову) 0,05
2 Додаткова плата за міжміські, міжнародні телефонні розмови, надані в кредит : міжміські (в межах області, в межах України), міжнародні телефонні розмови з іноземними державами та країнами СНД надаються в кредит за додаткову плату в розмірі 2% суми включно, нарахованої за разрахунковий період
                                                                                                                                                                                      Chereda.net
Розділ 5. Тарифи на послуги ISDN
Види послуг Вартість (грн) без ПДВ
1 Плата за підключення ISDN PRI (30B+D) та Е1 (G.703) - без організації безпосереднього зв'язку 4000,00 або договірна ціна
2 Плата за підключення ISDN BRI (2B+D) - без організації безпосереднього зв'язку 2000,00 або договірна ціна
3 Надання телефонного індексу згідно Граничних тарифів НКРЗ
4 Щомісячна абонентна плата за використання ISDN PRI (30B+D) та Е1 (G.703) 250,00 або договірна ціна
5 Щомісячна абонентна плата за використання ISDN BRI (2B+D) 100,00 або договірна ціна
                                                                                                                                                                                     Chereda.net

Розділ 6. Тарифи на користування виклику до довідково-інформаційних служб за номером «1509»»
Назва послуги Вартість (грн) з ПДВ
1 Довідкова послуга про номер телефону за неповними даними, за одну довідку про один номер телефону згідно тарифів ПАТ Укртелеком
2 Надання інформації про номери телефонів юридичних осіб з використанням різних баз даних, за одну довідку про один номер телефону згідно тарифів ПАТ Укртелеком
3 Надання інформації про адресу (юридичну або фактичну) суб’єкта господарювання, за одну довідку про одну адресу  згідно тарифів ПАТ Укртелеком
4 Побудка, нагадування (за замовленням), за один виклик
згідно тарифів ПАТ Укртелеком
5 Проїзд по місту/області, за одну довідку згідно тарифів ПАТ Укртелеком
                                                                                                                                                                                     Chereda.net

                     

Розділ 7. Тарифи на користування виклику до довідково-інформаційних служб за номером «109»
Назва послуги Вартість (грн) з ПДВ
1

Включення номерів телефонів абонентів інших операторів телекомунікацій до бази даних «Довідкова послуга 109», за один номер, одноразово

згідно тарифів ПАТ Укртелеком
2 Підтримка бази даних «Довідкова послуга 109» для операторів телекомунікацій, за один номер, за місяць згідно тарифів ПАТ Укртелеком
3 Внесення комерційної назви (зміна назви) суб’єкта господарювання до бази даних «Довідкова послуга 109», за один номер, одноразово
  згідно тарифів ПАТ Укртелеком
                                                                                                                                                                                     Chereda.net

Тарифи вказані без врахування  податку на додатну вартість ( ПДВ), який стягується додатково

                       відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» 

 

 

_____________________________________________________________________________________© 2011 chereda.net

?

    Наші

  контакти:

Технічна підтримка (044)467-67-03 (044)467-79-79 (067)449-18-22
Телефон для Viber повідомлення: (067)449-18-22 Телефон для Telegram повідомлення: (067)449-18-22
Абонентські відділи:
Київ (044)467-52-22 (067)353-39-43 (Viber)
Київська область (044)251-00-00 (067)380-85-00 (Viber)